Sale!

שות אבני צדק ג’ כרכים

רבי יקותיאל יהודא טייטלבוים זצ“ל אב“ד דק“ק סיגוט בעמ“ח ספרי ”ייטב לב“ שו“ת בד‘ חלקי השו“ע נדפס מחדש באותיות מאירות עינים, מראי מקומות, הערות וציונים ומפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪246.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪210.00.