Sale!

שו”ת באר יצחק ב”כ

רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ”ל. שאלות ותשובות בד’ חלקי השו”ע לפוסק הדור, רבה של קובנה זצ”ל. עם ציונים, מקורות והערות, הוספות והשלמות, הערות והגהות גדולי ישראל ומפתחות מפורטים

המחיר המקורי היה: ₪176.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪150.00.