Sale!

שו”ת בית דוד לייטער

רבי זאב וולף לייטער זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים. עם הוספות והשלמות מכת”י המחבר, אגרות והערות על הספר מגאוני ישראל, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.