Sale!

שו”ת גינת ביתן

רבי תנחום גרשון ביליצקי זצ”ל

חקרי הלכות, שאלות ותשובות,
חידושי וביאורי סוגיות. יו”ל
במהדורה מתוקנת, בתוספת
ציונים והערות, נספחים
ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪45.00.