Sale!

שו”ת דרכי הלכה

חלק אורח חיים

מאת הגאון הנודע רבי חיים שמרלר שליט”א

המחבר שליט”א מוכר זה שנים רבות משיעוריו, ומספריו על התורה “אוצרות אורייתא”, ובזכות ספריו הפופולאריים “דרכי הלכה” על סדר השו”ע, אשר מזה עשרות שנים הפכו לאבן יסוד לכל לומדי שו”ע או”ח, יו”ד, וחו”מ, כאשר דורות של רבנים ומורי הוראה גדלו על ברכי הספר.
ועתה זכינו להופעת ספר שאלות ותשובות “דרכי הלכה” אשר השיב בהלכה, בדגש על שאלות אקטואליות ופרקטיות הנוגעות למעשה בחיי היום יום, ובדגש מיוחד לעניני שבת ומועדים המצויים.

בסוף הספר נדפס “קיצור פסקי דינים על מועדי השנה” הכולל תזכורות
הלכתיות שכיחות בחגים ומועדים, והכל בלשון קליל השוה לכל נפש.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.