Sale!

שו”ת הלכות קטנות

רבי יעקב חאגיז ובנו המנ”ח מהדורה חדשה ומפוארת , מוגהת ומתוקנת בתוספת ביאור”הלכה רווחת” להגאון רבי בנציון אלקלעי וכן לקט מגדולי הדורות שדנו בדבריו.

המחיר המקורי היה: ₪100.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪75.00.