Sale!

שו”ת הרד”ך – בינוני

רבי דוד הכהן מקורפו שאלות ותשובות לרבי דוד הכהן, נערך מחדש , נוספו כל הסימנים שנשמטו מהצנזור, הערות, מפתחות ציונים ותולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪65.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪56.00.