Sale!

שו”ת הרי”ף

רבינו יצחק אלפסי זצ”ל תשובותיו המודפסות של הרי”ף אשר הופיעו בספרים שונים מכונסות לאכסניה אחת. בעריכה חדשה ומתוקנת ע”פ כתבי יד רבים, עם השלמות ושינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות והארות, מקבילות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪98.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪84.00.