Sale!

שו”ת הרמב”ם פאר הדור

רבינו משה בן מימון זצ”ל מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות והשלמות, שינויי נוסחאות, מקורות וציונים, הערות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.