Sale!

שו”ת הרשב”א סט ה”כ

רבינו שלמה ב”ר אברהם בן אדרת זצ”ל כל תשובות הרשב”א ערוכים ומוגהים ע”פ דפו”ר ועשרות כתבי יד, עם מאות תשובות חדשות, הוספות והשלמות, אלפי תיקונים, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, מפתחות ומבוא.

417.00