Sale!

שו”ת השיב משה ד”כ

הרה“ק רבי משה טיטלבוים זצ“ל בעהמ“ח ספר ”ישמח משה“ על התורה תשובות בארבעה חלקי השולחן ערוך נדפסו מחדש באותיות מאירות עינים, תוספת מראי מקומות והערות ומפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪295.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.00.