Sale!

שו”ת התשב”ץ ה”כ

רבינו שמעון ב”ר צמח דוראן זצ”ל כל תשובותיו המודפסות שלהתשב”ץ, וספר חוט המשולש לצאצאי התשב”ץ. ערוכים ומוגהים ע”פ דפו”ר וכתבי יד, עם הוספות והשלמות, תשובות חדשות מכת”י, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, מבואות, נספחים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪490.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪417.00.