Sale!

שו”ת התשב”ץ ח”ג

תשובות רבותינו הראשונים זיע”א, יוצאים לאור
במהדורות מושלמות ומפוארות ע”פ כתבי יד
ודפוסים ראשונים עם תשובות חדשות מכת”י,
השלמות, הוספות ושינויי נוסחאות, ציונים ומקורות,
הערות ומקבילות, מבואות, נספחים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪98.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪84.00.