Sale!

שו”ת זכר יהוסף אהע”ז

רבי יוסף זכריה שטערן זצ”ל שאלות ותשובות מאת גאב”ד שאוועל זצ”ל. יו”לע”פ דפו”ר וכת”י, עם אלפי תיקונים, הוספות והשלמות, ציונים ומראי מקומות, תשובות נוספות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.