Sale!

שו”ת חיי עולם נטע- נטע רבעי

רבי נתן נטע אלעווסקי זצ”ל שאלות ותשובות, חידושי דינים וביאורי הלכה בארבעת חלקי השו”ע, חידושים וביאורים בסוגיות הש”ס, מאת הגאון המחבר זצ”ל, מחשובי הרבנים והפוסקים בברית המועצות.

המחיר המקורי היה: ₪83.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪71.00.