Sale!

שו”ת חינוך בית יהודה

רבי חנוך אב”ד שנייטאך עם זקינו מגדולי הדורות בשנות הת‘ מעובד מחדש בתוספות ציונים והערות ותשובות מכת”י מפתחות ותולדות המחבר, ובצירוף ספריו הנדירים דרשות ראשית ביכורים. ויכוח יוסף והשבטים. ביאור מזמור פ”ג.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.