Sale!

שו”ת כנסת יחזקאל השלם

רבי יחזקאל קצינלבוגן
אב”ד אה”ו
שו”ת בד’ חלקי השו”ע, מהדורה מחודשת ומושלמת, בתוספת אלפי ציונים ומ”מ הערות וביאורים,
מפתחות מפורטות ומבוא גדול לתולדות ולשיטת המחבר. ותוספות תשובות חדשות וליקוטי הש”ס.
קונטרס הסכמות המחבר על ספרים. קונטרס אמיתו של דבר. הספדים על המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪96.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪72.00.