Sale!

שו”ת מהרי”ל החדשות.

רבינו יעקב מולין זצ”ל מהדורה מתוקנת ומושלמת של ספרי רבינו אבי מנהגי אשכנז.יו”ל ע”פ דפו”ר וכתבי יד, עם שינויי נוסחאות, מאות תשובות ופסקים חדשים, ציונים ומקורות, הערות והארות, מבוא מקיף ומפתחות

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.