Sale!

שו”ת מהר”י בירב

רבינו יעקב בירב מהדורה מפוארת ומושלמת מוגהת מכת”י עם המון תיקונים והשלמות בתוספות כשלושים תשובות חדשות. ביאורים והערות מפתחות ותולדות רבינו.

56.00