Sale!

שו”ת מהר”י ויל

רבינו יעקב ווייל זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים. יו”ל ע”פ דפו”ר עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ונספחים, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.