Sale!

שו”ת מהר”ם אלשקר

רבי משה ן‘ אלאשקר יוצא לאור במהדורה חדשה ומפוארת מוגהת ע“פ דפו“ר, מראי מקומות, מפתח מקורות וענינים ותולדות רבינו.

55.00