Sale!

שו”ת מהר”ם די בוטון

רבי מאיר די בוטון
בנו של הלחם רב
מהדורה חדשה בעריכה יסודית
בתוספת תשובות חדשות
מכת”י הערות וציונים ומפתחות
ומבוא נרחב לתולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪69.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪59.00.