Sale!

שו”ת מהר”ם זיסקינד שו”ת יד אליהו

שו”ת מהר”ם זיסקינד
רבי מרדכי זיסקינד
שו”ת יד אליהו
רבי אליהו רוטנברג ובנו רבי משה
אב”ד לובלין
מהדורה חדשה בעריכה יסודית
הערות ציונים ומפתחות
בתוספת ספר הנדיר פרחי שושנים
שושנה אדומה על הש”ס
לרבי משה בן רבי אליהו מלובלין.
מהדורה מחודשת בעריכה יסודית
בתוספת מ”מ מפתחות מבואות.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.