Sale!

שו”ת מהר”ם מרוטנבורג ג’ כרכים

רבינו מאיר ב”ר ברוך זצ”ל תשובותיו המודפסות של המהר”ם אשר הופיעו בדפוסים שונים מכונסות יחדיו. בעריכה חדשה ומתוקנת ע”פ דפו”ר וכתבי יד רבים, עם הוספות והשלמות רבות, שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות.

המחיר המקורי היה: ₪348.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪259.00.