Sale!

שו”ת מים חיים

מאת מוהר“ר חיים כהן רפפורט זצ“ל אב“ דק”ק אוסטרהא יו“ל מחדש ע“י נכדי המחבר. הוצאה חדשה באותיות מאירות עינים, עריכה מחודשת, ובהוספת אלפי מראי מקומות, הערות וציונים ומפתחות ותולדות רבינו

המחיר המקורי היה: ₪94.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪80.00.