Sale!

שו”ת משיב דבר

רבי יעקב חיים פליישמאן זצ”ל שאלות ותשובות על ד’ חלקי השו”ע ועל סוגיות הש”ס להגאון בעל ה”עץ חדש” זצ”ל. יו”ל מכת”י המחבר עם מקורות, ציונים והערות.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.