Sale!

שו”ת משפטי שמואל

רבי שמואל קלעי מגדולי חכמי שאלוניקי מהדורה חדשה מתוקנת ומעובדת עפ”י דפו”ר בתוספות ציונים והגהות והערות מפתחות ותולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪79.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.00.