Sale!

שו”ת עין יצחק תנינא ב”כ

שאלות ותשובות על חלק אבן העזר, מאת פוסק הדור אב”ד קובנא זצ”ל. עם הוספות והשלמות מכתבי וספרי המחבר, ציונים, מקורות והערות, לקט הערות והגהות מגדולי ישראל ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪154.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪131.00.