Sale!

שו”ת פאר אהרן

רבי אהרן פרסבורגר זצ”ל הי”ד שאלות ותשובות בענינים שונים להגאון אב”ד בוניהאד זצ”ל הי”ד. יו”ל מכת”י המחבר עם ציונים ומקורות, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.