Sale!

שו”ת רבי דוד בן שושן

דיין בבית דינו של המהרשד”ם מופיע לראשונה מכת”י במהדורה
מושלמת ומפוארת, בתוספות מ”מ ציונים והערות.
וקונטרס נספחים של שו”ת גדולי דורו שהיו עמו במו”מ.
מפתחות מפורטות ותולדות המחבר. חידושי הש”ס לרבי דוד בן שושן
מכת”י חידושים נפלאים וביאורים על הרבה מסכתות הש”ס.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.