Sale!

שו”ת רבי חיים כפוסי

שאלות ותשובות בענינים שונים, חילופי תשובות עם המהריק”ש, רבי בצלאל אשכנזי ועוד. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר זצ”ל, עם ציונים, מקורות והערות, מבוא ומפתחות

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.