Sale!

שו”ת רבי נחום טריביטש

שאלות ותשובות בענינים שונים, בתוספת השלמות לספר “קובץ” על הרמב”ם וחידושי מסכת ברכות. יו”ל מכתי”ק עם ציונים ומקורות, מפתחות ומבוא

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.