Sale!

שו”ת רחמים פשוטים

מכון ירושלים
תשובות וחקרי הלכות כעניני חו“מ, דיני צוואות ומתנות
או“ח, יו“ד, אהע“ז ועניינים שונים מהגאון הארוך בדורו
מוהר“ר רפאל חיים משה ן‘ נאים זצוק“ל
הרב אב“ד בעיר גיברלטר והגלילות.

המחיר המקורי היה: ₪94.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪80.00.