Sale!

שו”ת ריב”ש

רבינו יצחק ב”ר ששת זצ”ל מהדורה מחודשת ומתוקנת.ע”פ דפו”ר וכתבי יד, עם ציונים ומקורו , ת הערות והארות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪196.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪167.00.