Sale!

שו”ת ר”י מיגאש

רבינו יוסף א’בן מיגאש זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים. יו”ל ע”פ כת”י ודפו”ר עם מקורות וציונים, הערות והארות, תשובות נוספות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪98.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪84.00.