Sale!

שו”ת ר”י מילר

שאלות ותשובות על ד’ חלקי השו”ע מאת הגאון הגדול זצ”ל אב”ד קליווא. מופיע לראשונה מכת”י עם ציונים ומראי מקומות, הערות, מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.