Sale!

שו”ת שארית יוסף

רבי יוסף כץ שאלות ותשובות לרבי יוסף כץ גיסו של הרמ”א בעניני חו”מ וכן הערות על טור חו”מ ועל המרדכי על כל הש”ס בצירוף הערות, מפתחות ותולדות המחבר.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.