Sale!

שו”ת שואל ומשיב סט י’ כרכים

רבי יוסף שאול נתנזון זצ”ל שאלות ותשובות בד’ חלקי השו”ע. יו”ל במהדורה מתוקנת ומפוארת, עם אלפי תיקונים ותוספות, ציונים ומקורות, הערות ביאורים ומקבילות.

935.00