Sale!

שו”ת שיח יצחק ב’ כרכים

רבי יצחק ווייס זצ”ל הי”ד שאלות ותשובות בענינים שונים. יו”ל לראשוני מכת”י המחבר זצ”ל הי”ד עם מקורות ציונים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪164.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪140.00.