Sale!

שו”ת תורת אמת – בינוני

רבי אהרן ששון מגדולי הפוסקים בשנות הש‘. הסמ”ע והש”ך הרבו לציין ולפלפל בדבריו.מעובד ומוהדר מחדש עם הערות וציונים לכל גדולי האחרונים שדנו בדבריו, מפתחות הענינים, ש”ס וספרים ותולדות. מהדורה חדשה ובינונית ומתוקנת

המחיר המקורי היה: ₪88.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪75.00.