Sale!

שיורי ברכה

רבי רפאל קאלאמארו
פסקי דינים וחידושי הלכות על ארבעה חלקי שלחן ערוך.
מתוך ספרי הגאון הקדוש רבינו חיים יוסף דוד אזולאי זיע”א
נלקטו ע”י הג”ר רפאל קאלאמארו זצ”ל. ועתה יוצא לאור
בהגהה מדויקת מנופה מהמוני טעויות דפוס עם מקורות
והערות מקור הברכה על ידי שלמה מיכאל דן ועקנין.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.