Sale!

שיח יצחק יומא

רבי יצחק נוניס ואיס זצ”ל

חידושים וביאורים על גפ”ת
וביאורי סוגיות. יו”ל במהדורה מתוקנת
ומושלמת, עם אלפי תיקונים, ציונים
והערות, ושיבוץ הקטעים שעל התוס’
ישנים ע”פ סדר המסכת

המחיר המקורי היה: ₪94.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪80.00.