Sale!

שיח יצחק עה”ת

רבי יצחק ווייס זצ”ל הי”ד חידושים ופירושים על התורה, נ”ך ותפילה, חידושי אגדה ודרשות, מאת הגה”ק אב”ד ווערבוי זצ”ל הי”ד.יו”ל מכת”י המחבר, בתוספת ציונים ומקורות, מבוא ותולדות

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.