Sale!

שיטה מקובצת כתובות ג’

שיטה מקובצת המבואר – מהדורת “אוצר הפוסקים“ מבואר עם דברי הראשונים והמפרשים שנשאו ונתנו בדברי המפרשים המובאים בשיטה מקובצת, אלפי ציוני מראי מקומות, השוואות לדברי ה“שיטה“ במקומות שונים בתוספת ביאורים והערות.

המחיר המקורי היה: ₪59.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.