Sale!

שיטה עמ”ס מגילה

מיסודם של רבותינו חכמי
פרובנס איטליה וספרד
יו”ל לראשונה עפ”י כת”י בצירוף מקורות וביאורים,
מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪52.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪45.00.