Sale!

שלחן מלכים – שו”ע יו”ד

רבי יצחק בואינו זצ”ל חידושי דינים ופסקים על השו”ע, מאת ראב”ד ירושלים בשנות הש’, מובא רבות בספרי הפוסקים. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר בתוספת מקורות ציונים הערות.

המחיר המקורי היה: ₪88.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪75.00.