Sale!

שלחן ערוך חושן משפט ד סי’ עה-צו

ספר הספרים של הפסיקה ההלכתית, אשר המוני בית ישראל הולכים לאורו. בוונציה בשנת שכ”ה הורכב השלחן בידי מרן המחבר, בקראקא בשנת ש”ל נפרסה עליו המפה ע”י הרמ”א, ומאז במשך מאות שנים הונחו על גביו הכלים ע”י גדולי האחרונים.לדאבון לב, דוקא בשל תפוצתו העצומה של הספר והדפסתו במהדורות רבות השתרבבו לתוכו רבבות שגיאות, השמטות ואי דיוקים. היתה זו בגדר “משאת נפש” של דורות רבים, ובראשם גדולי ישראל, לערוך מחדש את החיבור ולהוציאו לאור עולם בעריכה מדוקדקת ומדויקת.

המחיר המקורי היה: ₪176.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪129.00.