Sale!

שם דרך חנוכה

הרב שמחה זיסל ברוידא
ראש ישיבת חברון
מאמרים בעניני דיומא שנלקטו מתוך כתביו ודברים שנשא בישיבה.
ביאורים בעניני חנוכה והלל שנערכו מתוך כתביו על התורה והמועדים
פירוש הרמבן על התורה.
שיעורים בסוגיות השס העוסקות בעניני חנוכה.
הערות והארות קצרות בסוגיות אלו.

המחיר המקורי היה: ₪35.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪30.00.