Sale!

שמחת החג

רבי גרשון חנוך הניך פישמן זצ”ל חידושים וביאורים בסוגיות הש”ס, ובדברי הראשונים והאחרונים. יו”ל במהדורה חדשה ומתוקנת עם מפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.