Sale!

שמע שלמה לרבי שלמה אלגאזי

רבי שלמה אלגאזי
ביאורים ודרושים נפלאים על כל התורה בשילוב ביאורי סוגיות.
מהדורה מחודשת ומושלמת בהדגשת כל הפסוקים וכותרות משנה,
בתוספת אלפי מראי מקומות מפתחות מורחבות ומבוא רחב לתולדות ולשיטת המחבר.מתוך הסדרה של ‘כתבי רבי שלמה אלגאזי’.
הגהות מכתי”ק ההפלאה על הספר.

המחיר המקורי היה: ₪110.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪94.00.